Asutati Eesti Bioeetika ja Inimuuringute Nõukogu

Inspektsioon on nõukogus ekspertliige

2019. aasta numbrisse jääb Eesti Bioeetika ja Inimuuringute Nõukogu (EBIN) asutamine. Oktoobrist alates, mil nõukogu asutati, on inspektsioon selle liige eksperdina.

EBINi asutamisega selgines mitmeid korralduslike küsimusi seoses eriliigiliste andmetega teadusuuringute läbiviimisel.

EBIN sai eetikakomiteena ülesandeks hakata menetlema teadusuuringute taotlusi nii geenivaramust kui e-tervisest pärinevate isikuandmete töötlemiseks.

EBINi loomisega ühendati ka varasemalt Sotsiaalministeeriumi juures tegutsenud biomeditsiiniliste ja inimuuringu eetikaga tegelenud komiteed.