Aasta tõi uue ülesande: Juurdepääsetavuse nõuetele täitmise kontroll

Vastavalt 28.02.2019 jõustunud avaliku teabe seaduse rakendusaktile, milleks oli ministri määrus „Veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavuse nõuded ja ligipääsetavust kirjeldava teabe avaldamise kord“ tuleb teabe valdajatel tagada juurdepääs teabele vastavalt rahvusvaheliste suuniste standardile WCAG (Web Content Accessibility Guidelines ), mis on väljatöötatud veebidele ja mobiilirakendustele.

WCAG nõudeid võib kokkuvõtvalt kirjeldada kui tööriista arendajatele, disaineritele ja sisutoimetajatele ja seda kasutajasõbraliku ning enamlevinud ekraanidel töötavat veebilehe või mobiilrakenduse saamiseks lähtuvalt erivajadustest ning arvestades väiksemaid internetikiirusi.

WCAG 2.1 versiooni juurdepääsetavuse nõuetele hakkab inspektsioon järelevalvet teostama 2020. aastast.