Infoliini helistati enam kui 1500 korda

Vahemikus 1.01 - 31.12. 2019 helistati inspektsiooni infoliinile 1578 korda. Võrreldes 2018. aastaga on kõnede arv mõningal määral vähenenud, sest tolle aasta kohta registreeriti 2556 kõnet.

  • Isikuandmete kaitse seadusega seotud küsimuste/probleemide hulgas olid kõige populaarsemad järgnevad valdkonnad:
  1. Töösuhetega seotud küsimused – 171 kõnet. Enim küsiti töökohtadel kaamerate kasutamise kohta (kokku 32 kõnet) ning asjaolu osas, kas töölt lahkudes tuleb tööandjal sulgeda töötaja tööalane e-posti aadress.
  2. Andmete avalikustamine – 158 kõnet. Pea kõikidel juhtudel oli mureks andmete (nime, isikukood, foto jms) avalikustamine internetis või meedias.
  3. Salvestusseadmete kasutamine - 128 kõnet. Küsimused kaamerate kasutamise lubatavuse kohta avalikes kohtades ning eramajade küljes.
  4. Korteriühistutega seonduvad kõned – 73 kõnet, neist 29 puudutas kaamerate kasutamist ühistu territooriumil.
  5. Uuringute (sh teadusuuringute) läbiviimine – 33 kõnet. Seoses uue isikuandmete kaitse seaduse kehtima hakkamisega, muutus ka kord teadusuuringute läbiviimisel (loa taotlemise kohustuse osas)
  6. Võlgnevused, kohtutäiturid ja inkasso – 42 kõnet. Võlgnevustega seonduvate probleemide puhul küsiti enim inkasso ja kohtutäiturite poolt võlaandmete avaldamise kohta (nt kas inkasso võib tööandjat teavitada võlgnevusest).
  • Avaliku teabe seadusega seonduvaid arupärimisi oli kokku 156, nendest juurdepääsupiirangute kohta küsiti 52-l korral, teabenõuete täitmise kohta 45-l korral.
  • Elektroonilise side seadusega seonduvaid kõnesid oli 38, kõik kõned puudutasid elektroonilise otseturustuse (nn spämmi) edastamist.

Loe artiklit kogupikkuses