Meedial tuleb alaealiste andmete töötlemisel olla nende huvidega arvestav

2019. aastal sai inspektsioon mitmeid sekkumistaotlusi, millele oli vaja reageerida. Üks juhtumitest puudutas kadunud alaealise otsimist, kes oli üles leitud. Alaealine isik oli igati tuvastatav (pilt, eesnimi, vanus, elukoha piirkond jne) ning avatud oli samuti kommentaaride kirjutamise võimalus. Inspektsioon leidis, et ajakirjandus kannab olulist ja tänuväärset rolli kadunud isikute võimalikul leidmisel ja tagaotsimise artikli avaldamise hetkel olid avaldamise nõuded meediaväljaandel täidetud, küll aga sai eesmärk kohe pärast lapse leidmist täidetud. Kui eesmärk on täidetud, muutub avaldatu lapse õigusi ülemääraselt kahjustavaks. Artikkel võib mõjutada oluliselt lapse edaspidist elu, sh tuua kaasa põhjendamatuid kannatusi nii tema lähedastele kui talle endale. Juhtunu on tõenäoliselt olnud lapsele niigi traumeeriv ja ning selle igavene avaldamine ei ole põhjendatud.

„Seetõttu saatis inspektsioon meediaväljaannete peatoimetajatele ringkirja, kus tegi ettepaneku lõpetada kadunud alaealiste isikuandmete avaldamine kohe pärast seda, kui avaldamise eesmärk on täidetud ehk isik on leitud.“

Alaealiste andmete avaldamisel peab iga andmetöötleja olema veelgi kaalutlevam ja ettevaatlikum, kuna isikutel ei ole õigust enda andmete avaldamisel kaasa rääkida ning nende eest otsustavad seaduslikud esindajad. Seetõttu saatis inspektsioon meediaväljaannete peatoimetajatele ringkirja, kus tegi ettepaneku lõpetada kadunud alaealiste isikuandmete avaldamine kohe pärast seda, kui avaldamise eesmärk on täidetud ehk isik on leitud (kas artiklid kustutades või avaldades artikleid edasi isikustamata kujul). Soovitav on üle vaadata alaealiste õiguste kaitseks ka vanad artiklid ning vajadusel teha muudatusi.