Andmekaitsespetsialistide register

Isikuandmete kaitse üldmäärus sisustas uue mõiste, milleks on andmekaitsespetsialist (ingl. k. DPO ehk Data Protection Officer)

Andmekaitsespetsialistide määramised asutustes ja ettevõtetes 31.12.2019 seisuga: