Jää hakkas hooga liikuma?

Inspektsioon sai möödunud aasta jooksul ligi 2400 pöördumist, millest ca 1300 olid selgitustaotlused. Töömahult on see üsna tavaline aasta, kuid samas kujunes sellest murranguline aasta.

Inimeste teadlikkus enda õigustest oma isikuandmete haldamisel kasvas isegi mitme pügala jagu kümnepallisel skaalal. Polegi oluline, millise numbrini täpselt see ulatus, vaid tähtis on see, et jää hakkas liikuma. Mis selle alt välja hakkab paistma, seda näitab ehk juba aasta 2020.

Pikemalt artiklis "Avalikkus ootas tõlgendusi ja selgitusi"

 

Aastakümneid tagaplaanil olnud andmekaitsest on saanud nüüd ka Eestis üks peavooluteemadest, sest probleeme jagub, mille üle arutada. E-posti kirjade saatmise õigsusest kuni andmete mis iganes moel loata töötlemise teemadeni välja. Inimesed mõistavad üha enam, kui oluline on küsida ja kellele missuguseid isikuandmeid jagada.
Vahemikus 1.01 - 31.12. 2019 helistati inspektsiooni infoliinile 1578 korda. Võrreldes 2018. aastaga on kõnede arv mõningal määral vähenenud, sest tolle aasta kohta registreeriti 2556 kõnet.