Aastaraamat 2020

2020. aasta ei toonud suuri muutusi andmekaitsesse, kuid esile kerkis terviseandmete töötlemise teema, millele andis tõuke koroonapandeemia. Inspektsiooni juristid on aastaraamatusse välja noppinud olulisemad või enam päevakorras olnud küsimused koroonapandeemia ajal. Samuti andis koroonapandeemia hoogu mitmetele õigusloomelistele muudatustele, mille kohta inspektsiooniltki arvamust küsiti.
Juristide töölauale jõudis 2020. aastal ligikaudu 150% rohkem nõudekirju ja 25% kaebusi. Samuti tuli juhtumeid lahendamiseks ligi 20% võrra kasvanud rikkumisteadetest. Ainsana vähenes selgitustaotluste ja märgukirjade arv ning seda ligi 35%. Kokkuvõttes oli väga töine aasta ja mõned märgilisemad lood saavad järgnevas peatükis kajastatud. 

Inimestel on õigus teada, mida avalikud asutused igapäevaselt teevad – millist poliitikat järgitakse, missuguseid seaduseid ja regulatsioone valmistatakse ette, missugused on käsilolevad programmid ja projektid, kuidas kasutatakse avalikku raha ning missuguste rahvusvaheliste kokkulepete alal käivad läbirääkimised.
2020. aasta oli väga viljakas eelnõude osas, mille kohta paluti inspektsioonilt arvamust. Kavandatavate õigusaktide muudatusi tuli pea kõigist ministeeriumitest. Kõige rohkem esitas eelnõusid arvamuse saamiseks Sotsiaalministeerium. Ka Siseministeeriumis ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis oldi viljakad ning lisaks saadeti inspektsioonile eelnõusid rahandus-, justiits-, haridus- ja teadus- ning keskkonnaministeeriumist. 
Kui eelnõude osas oli õigusnõuniku töölaud üsna rikkalik ja tööpõld lai, siis kohtumenetluses jõuti jõustunud lahendini märksa vähematel juhtudel. Neist oleks paslik peatuda kahel lahendil. Mõlemad on paraku esimese astme lahendid. Üks isikuandmete kaitse asjas, teine avaliku teabe omas. 

Kohtuasi 3-20-37511

Kohtulahend isikuandmete kaitse asjas
Inspektsioon on aktiivne Euroopa Andmekaitsenõukogu liige ning osaleb mitmes rahvusvahelises töögrupis. Kõige tihedam koostöö oli möödunud aastal andmekaitsenõukoguga.
AASTA TEGEVUSED STATISTIKAS

Möödunud aastal viis inspektsioon (AKI) läbi valitud partnerite hulgas anonüümse küsitluse, et saada tagasisidet seni tehtud tööle. Oma pöördumises uuris AKI ka seda, milline võiks ta olla aastal 2024?

Alljärgnev on nägemus partnerite ootustest AKI-le. Tuleviku aastaraamatutest saab teada, kas ka nii läheb.
Rahvusvahelise avaliku teabe päeva puhul toimus 29. septembril konverents, kus inspektsiooni töötajad käsitlesid aktuaalseid teemasid avaliku teabe vallas. Konverentsi juhatas sisse teadaolevalt Eesti esimene avaliku teabe seaduse teemaline luuletus, mis kõlas Contra esituses. 
Loe aastaraamatu PDF versiooni