Teavitustöö märksõnaks oli uutmoodi

Tulevikuühiskonnas ei ole andmekaitse ilmselt vaid juristide, IT-spetsialistide ja lisaks mõne üksiku entusiasti teema, millest kõneldakse suuremas seltskonnas üliharva, sest enamasti see inimesi ei huvita. Igapäevaselt andmeid neelav digielu seab paratamatult inimesi fakti ette, kus mõistetakse toimiva andmekaitse olulisust, sest ilma selleta pole võimalik teada, kes kuidas ja kus isikuandmetega midagi teeb ning kellega jagab. Inspektsioon on alati pidanud oluliseks panustada teadlikkuse kasvu suurendavale koolitus,- nõustamistegevusse ja juhendiloomesse ning möödunud aastal vastavalt ressurssidele seda ka tehti.

Lisaks tavapäraseks saanud teavitustegevusele tõi inspektsioon juurde uusi võimalusi, mis aitaks teadlikkuse kasvatamisel puudutada erinevaid sihtrühmasid.

Teadmiste testimise testid

Andmekaitse põhimõtete selgitamiseks ja iseenda jaoks õigete vastuste leidmise ettevalmistuseks tegi inspektsioon möödunud aastal 2 veebitesti “Andmekaitse ja raketiteadus?” ja “Digivegan”. 

“Digivegani” testi eesmärk oli anda endale võimalus saada teada, kas tavapärane mõtteviis igapäevastes arvuti taga tehtavates toimingutes on tehtud digielu- keskkonnateadlikult. See, kui inimene käitub oma isikuandmetega säästlikult, mis tähendab, et jagan läbimõeldult ja ei jäta laokile, on andmekaitse oluline osa. Testiga “Andmekaitse ja raketiteadus?” sai iseenda jaoks proovile panna oma baasteadmisi andmekaitse põhimõtetes. Kui inimene on teinud endale selgeks põhimõtted, oskab ta vähesema vaevaga leida õigeid vastuseid mistahes olukorras. Ilma isikuandmete kasutamiseta ei saa toimida ju ükski teenus ning valdkondi, mida andmekaitse ei puuduta praktiliselt olemas ei ole.
IT-põhine tööriist Videovalve sildi saamiseks

Möödunud aastal lõi inspektsioon koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega ka videovalve sildi genereerija, mis aitab videovalve korraldajal saada nõuetekohane teavitussildi fail kas väljaprintimiseks või trükikotta saatmiseks. 
Videovalve korraldajate üheks suurimaks komistuskiviks ongi olnud puuduv või mittepiisav teavitus. See aga on omakorda kaasa toonud väga palju probleeme nii töö - kui naabritevahelistes suhetes. 
Videovalve sildi genereerijaga teavitussilti luues saab ühtlasi ka selgitusi, miks on oluline sildile nõutud info lisada ja milline see täpsemalt olema peab.

Start videoseminaridele

Kui varasematel aastatel on inspektsioon korraldanud, koolitusi, seminare ja konverentse isikuandmete kaitse ja avaliku teabe seaduse teemade käsitlemiseks, siis möödunud aastal sai alguse AKI videoseminaride sari. Lisandväärtuseks teadmistele on kindlasti see, et videoseminari saab vaadata mistahes ajal ja nii mitu korda, kui seda vaja. 

Esimene veebi striimitud videoseminar oli suunatud haridusasutuste töötajatele ning selgitas andmekaitselisi küsimusi distantsõppe läbi viimisel ja dokumendihalduses. Videoseminaril osalejad said esitada koolitajatele küsimusi nii enne seminari toimumist kui  seminari toimumise jooksul.  
Loodud testid, videovalve sildi genereerija ja videoseminar mitmekesistasid inspektsiooni senist teavitustegevust ning nagu öeldakse iga kild terviku kokku saamiseks on määrava tähtsusega.