Statistika

Siin peatükis saab ülevaate inspektsiooni põhilistest statistilistest näitajatest kolmel võrdleval aastal, lisaks saab lugeda infotelefonile tulnud teemadest.

Andmekaitse Inspektsiooni teabetelefon on olnud töös juba rohkem kui kümme aastat ja tõestanud oma vajalikkust. Pea pooled küsimused jõuavad meieni infoliini kaudu.

Infoliinilt saab kiire selgituse lihtsamatele olukordadele ja vastuse küsimustele, mis ei vaja sügavamat analüüsi ja regulatsioonide uurimist. Infoliin võtab vähemaks ka kirjalike selgitustaotluste koormat, mille arv on juba aastaid püsinud proportsioonis infoliini kõnede arvuga.

2021. aasta jaanuari algusest kuni 2022. aasta detsembri lõpuni helistati Andmekaitse Inspektsiooni infoliinile 2378 korda.