Aastaraamatud 2001-2023

Andmekaitse Inspektsioon esitab iga aasta 1. aprilliks Riigikogu Põhiseaduskomisjonile ja Õiguskantslerile isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse kohta ettekande, milles antakse ülevaade olulisematest seaduste täitmise ja rakendamisega seotud asjaoludest, samuti menetluspraktikast.