Selgitustaotlused, märgukirjad, nõudekirjad, teabenõuded, sh meediapäringute arv

Antud diagrammidel on näha viie aasta võrdlust sissetulnud kirjadele ja päringutele, eraldi oleme välja toonud temaatilise protsentuaalse jaotuse.