Andmekaitse Inspektsiooni tegevusnäitajad 2023

Selles peatükis vaatame otsa erinevatele statistilistele numbritele, millega AKI on aastal 2023 tegelenud. 

 

Antud diagrammidel on näha viie aasta võrdlust sissetulnud kirjadele ja päringutele, eraldi oleme välja toonud temaatilise protsentuaalse jaotuse.

Siin lehel on ülevaade AKI nõuandetelefonile tulnud kõnedest, mida oli 2023. aastal tervelt 1182.

Teiselt diagrammilt on näha, kuidas viie aasta võrdluses on tõusnud AKI omaalgatuslike järelevalvemenetluste arv.
Antud lehel toome välja sissetulnud kaebuste ja vaiete arvu viie aasta võrdluses. Sealjuures näitame 2023. aastal lõpetatud kaebuste menetluste sisulist jaotust, kus sotsiaalmeedia ja jälgimisseadmed on esirinnas.
Antud lehel toome välja olulisemad numbrid inspektsiooni järelevalvetegevuses 2023. aastal. Sealjuures toome sektordiagrammis välja valdkondade jaotuse, mis on saanud enim rikkumisteateid.2023. aasta rikkumisteadete arv inspektsioonile oli 196, kusjuures puudutatud isikute arv on u 322 229 inimest.