Sissetulnud kaebused ja vaided ning lõpetatud kaebuste menetluste sisuline jaotus

Antud lehel toome välja sissetulnud kaebuste ja vaiete arvu viie aasta võrdluses. Sealjuures näitame 2023. aastal lõpetatud kaebuste menetluste sisulist jaotust, kus sotsiaalmeedia ja jälgimisseadmed on esirinnas.