Inspektsiooni teenistujate arv ja võrdlusi ajaloost

Selles huvitavas peatükis on toodud välja inspektsiooni töötajate arv selle algusaastatel ja nüüd.

Samuti on võrreldud erinevaid näitajaid kolme aastakümne näitel 2003, 2013 ja 2023.