Tänusõnad

Siinkohal täname toredaid inimesi, kes andsid oma panuse Andmekaitse Inspektsiooni juubelihõngulisele aastaraamatule.