2023. aasta järelevalve tegevus arvudes ja enim rikkumisteateid saanud valdkondade jaotus

Antud lehel toome välja olulisemad numbrid inspektsiooni järelevalvetegevuses 2023. aastal. Sealjuures toome sektordiagrammis välja valdkondade jaotuse, mis on saanud enim rikkumisteateid.2023. aasta rikkumisteadete arv inspektsioonile oli 196, kusjuures puudutatud isikute arv on u 322 229 inimest.