Nõuandetelefonile tulnud kõned ja omaalgatuslikud järelevalvemenetlused

Siin lehel on ülevaade AKI nõuandetelefonile tulnud kõnedest, mida oli 2023. aastal tervelt 1182.

Teiselt diagrammilt on näha, kuidas viie aasta võrdluses on tõusnud AKI omaalgatuslike järelevalvemenetluste arv.