Muutused õigusruumis

2023. alguses määras AKI väärteotrahvi summas 200 000 eurot Ida-Tallinna Keskhaiglale (ITK) põhjusel, et patsientide hävitamisele suunatud terviseandmeid ladustati Magdaleena polikliiniku peaukse kõrval pealt avatud ehitusjäätmete konteineris, mille väravad olid avatud ja konteiner oli järelevalveta. Iga möödakäija sai segamatult konteinerisse astuda, paberites sorida ja neid pildistada. Juhtum viitas isikuandmetega seotud protsesside läbimõtlematusele terves asutuses.

ITK vaidlustas väärteootsuse kohtus ning kohus leidis 2023. suve lõpul, et ITK tegevus isikuandmete töötlemisel oli kahetsusväärne, kuid väärteootsus ja trahv tuleb tühistada põhjusel, et karistusseadustik nõuab juriidilise isiku karistamiseks ka konkreetset füüsilist isikut, kes talle pandud kohustust on rikkunud.

Novembris 2023. jõustusid seadusemuudatused, mis selle juriidilise lünga kõrvaldavad ja edaspidi ei ole vaja juriidilise isiku tegevusetuse korral otsida enne karistamist füüsilist isikut.