Aastaraamat 2019

Täna kirjutan neid ridu hoopis teistsugusest maailmast, kui see oli kaks kuud tagasi – kodust, karantiinist, olles osaline ülemaailmse pandeemiaga võitlusest. Nii mõnedki on öelnud, et maailm ei ole enam kunagi selline, milline ta oli enne viirust COVID-19 ning tulevikus hakkamegi rääkima ajast enne ja pärast laastavat viirust. Võibolla tõesti.
Keegi ilmselt ei kujuta enam ette endist maailma, kus kindlustus, meditsiin, turism, pangandus, turundus ja avalik sektori ei oleks oma teenustega kättesaadav internetist. Kas aga andmetöötlejad on valmis kaitsma inimeste privaatsust? Väljavõtteid inspektsiooni õiguspraktikute menetlustest ja olulisemast selgitustööst isikuandmete kaitse üldmääruse kontekstis.
Tihti ollakse arvamusel, et kui avalik teave sisaldab isiku nime, siis ei tohi sellisele teabele juurdepääsu võimaldada. Avaliku teabe seaduse tõlgendus tekitas jätkuvalt segadust.

Ülevaade tähelepanekutest avaliku teabe seaduse täitmisel
Siinses peatükis teeme tagasivaate kuuele õigusakti eelnõule, mille kohta jõudis inspektsioon tagasisidet anda.  
2019. aastal jõudsid lõpuni mõned kohtuasjad, mis olid seotud varasemate inspektsiooni toimingute või haldusaktidega. Aastaraamatus anname kolmest lõpuni jõudnud kohtulahendist põhjalikuma ülevaate. 
Tegevus numbrites näeb välja igal aastal kordumatuna, sest ükski aasta ei saagi sarnaneda eelnevatele, kui ühiskond pole täna see, mida ta oli eile. 2019. aasta jätab endast maha osades tegevusvaldkondades kahanevad ja teises osas kasvavad numbrid. Statistikatabel 2019 kohta ja võrdluses varasemate aastatega.
Inspektsioon sai möödunud aasta jooksul ligi 2400 pöördumist, millest ca 1300 olid selgitustaotlused. Töömahult on see üsna tavaline aasta, kuid samas kujunes sellest murranguline aasta.
Soovitused andmetöötlejale!
Loe aastaraamatu PDF versiooni