Sooviti sekkumist kohtumenetlusse

Möödunud aastal sai inspektsioon ka selliseid kaebusi, mille lahendamiseks tal pädevust ei ole. Näiteks sooviti, et järelevalveasutusena teeks inspektsioon kohtule ettekirjutuse tunnistada kehtetuks kohtutoimikule juurdepääsu pannud kohtu määrus.

Samuti sooviti inspektsiooni sekkumist kohtumenetlusse, et keelata kohtu poolt antud korraldus võimaldada advokaatidel juurdepääs isikute e-postkastidele. Kuna Eestis mõistab kohut ainult kohus ning kellelgi pole õigust sekkuda kohtumenetlusse, siis ei saa ka inspektsioon sekkuda kohtumenetlusse ning kontrollida ega tühistada kohtu poolt tehtud otsuseid/määrusi.

Kui tavakodaniku puhul võib olla arusaadav sellise vaide esitamine, siis äärmiselt kahetsusväärne on olukord, kui sellise vaide esitab advokaat, kes peaks teadma, et järelevalveasutus ei saa sekkuda kohtumenetlusse.