Pilk tulevikku

Möödunud aastal viis inspektsioon (AKI) läbi valitud partnerite hulgas anonüümse küsitluse, et saada tagasisidet seni tehtud tööle. Oma pöördumises uuris AKI ka seda, milline võiks ta olla aastal 2024?

Alljärgnev on nägemus partnerite ootustest AKI-le. Tuleviku aastaraamatutest saab teada, kas ka nii läheb.


AKI-it näeme kui ennetavat, suunavat, nõustavat ja ühiskonnas diskussiooni vedavat institutsiooni. AKI on kiire ja efektiivne, vajadusel ka jõuline.


AKI on partner ja koostöövõrgustikud toimiksid (AKSidega nt). 


AKI pakub infokirju, koolitusi, jätkuvalt juhendeid. Suhtlemine on läbi digilahenduste lihtne, kiire ja mugav. 


AKI on rahastatud ja mehitatud.


Andmekaitse Inspektsiooni nimi on ajast ning viitab ainult järelevalvele ning karistamisele, mitte aga partnerlusele ja nõustamisele.