Tegevustest numbrites

Määratud andmekaitseametnike kontaktandmed on avalikustud ettevõtjaportaalis alates 25. maist 2018. Sama aasta lõpuks oli andmekaitsespetsialiste määratud 2782. Aastal 2019 lisandus uue ameti esindajaid 1016 ning 2020 aasta jooksul määrati ametisse 375 andmekaitsespetsialisti. 
Seisuga 31.12.2020 oli Eesti äriregistri ettevõtjaportaali märgitud juba 4173 andmekaitsespetsialisti.

 
2020. aastal helistati inspektsiooni infoliinile kokku 1222 korda. Aasta tagasi oli helistamiste koguarv 1578.  Väiksem helistamiste arv võis olla põhjustatud sellest, et koroonaviiruse tulek mõjutas töö ümberkorraldust ning seetõttu ei saanud infoliin märtsis kogu aeg töötada ja infoliini töötamise aeg lühenes.
Andmekaitse Inspektsioon sai 2020. aastal 138 rikkumisteadet, mida oli aasta varasema ajaga võrreldes 20% rohkem.